Deze elektronisch beschikbare teksten zijn bedoeld om de bezoekers te informeren.

Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik hiervan komt voor eigen rekening.

ROBB BV heeft met uiterste zorg de informatie van de website bepaald, maar kan niet garanderen dat de deze in alle gevallen juist is.


Aansprakelijkheid

ROBB BV is op generlei wijze aansprakelijk voor gebruik door derden van de informatie op deze website of voor eventuele schade, direct of indirect, die gebruikers of bezoekers van deze website lijden ten gevolge van gebruik van informatie, materialen of diensten van deze website of andere, aan deze website gekoppelde websites. ROBB BV is op generlei wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt in elk geval, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.


Rechten

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, vormgeving, beelden, geluiden en logo’s van deze website komen toe aan ROBB BV. Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ROBB BV.


Privacy

Tijdens een bezoek aan deze website kan ROBB bv. persoonsgegevens verzamelen. ROBB BV. zal deze informatie als vertrouwelijk beschouwen en behandelen en niet, tenzij voorafgaand kenbaar gemaakt, aan derden bekendmaken. Uitzondering hierop kan slechts worden gemaakt in de volgende gevallen: indien de wet het vereist of wanneer de informatie door justitiële autoriteiten wordt opgeëist.


Toepasselijk recht

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van ROBB bv in Nederland

 

'We mind your business'

Disclaimer

Home        Home.htmlHome.htmlshapeimage_4_link_0
Het gezicht vanHet_gezicht_van.htmlHome.htmlshapeimage_5_link_0
Klanten       Klanten.htmlHome.htmlshapeimage_6_link_0
Missie        Missie.htmlMissie.htmlshapeimage_7_link_0
Disclaimer      shapeimage_8_link_0
Contact        Contact.htmlContact.htmlshapeimage_9_link_0
Links en NieuwsLinks_en_Nieuws.htmlHome.htmlshapeimage_10_link_0
Aktueel        Aktueel.htmlHome.htmlshapeimage_11_link_0
ProfessionalsProfessionals.htmlHome.htmlshapeimage_12_link_0